Gratis vinterferiekino for barn – og unge

Pjokken i flokken torsdag 25/2 kl. 12:00 (1. - 3. trinn) og "I krig med bestefar" fredag 26/2 kl. 12:00 (4. - 7. trinn). Maks 75 publikummere - påmelding til Servicekontoret.