Konsert med Vitnesbyrd

Lørdag 13. november kl. 18:00. Billetter kr. 150,- - maks 100 publikummere etter dagens koronareglement (mulige endringer ved eventuell trinn 4 i gjenåpning)

Misjonsbefalingen m/ Jostein Kirkenes og team har Konsert m/ Vitnesbyrd i Tokestua,

Dyktige sangere og musikere som vi kan glede oss til.

Det blir pause med kake / kaffe.

arr: Betania Tørdal og Fjellstad Bedehus

Kontaktpersoner: Karin Gare Nilsen: tlf: 976 133 46 og

Reidun Kåsa tlf: 958 69 493.